unnamed
 
 

 
 
“La barca de ayer”. 50 x 50 cm. Mixta-Humo/Tela. 1994.
“La barca de ayer”. 50 x 50 cm. Mixta-Humo/Tela. 1994.
 
 
“Robinson III”. 50 x 20 cm. Mixta-Humo/Tela. 1995
“Robinson III”. 50 x 20 cm. Mixta-Humo/Tela. 1995
 
 
“Con aires de descubrimiento”. 50 x 60 cm. Mixta-Humo/Tela. 1995.
“Con aires de descubrimiento”. 50 x 60 cm. Mixta-Humo/Tela. 1995.
 
 
“Caminantes”. 35 x 50 cm. Mixta-Humo/Tabla. 1995. (Serie de 25 piezas).
“Caminantes”. 35 x 50 cm. Mixta-Humo/Tabla. 1995. (Serie de 25 piezas).
 
 
“Ángel negro”. 115 x 115 cm. Mixta-Humo/Tela. 1995.
“Ángel negro”. 115 x 115 cm. Mixta-Humo/Tela. 1995.
 
 
“200 metros. Estilo libre”. 120 x 110 cm. Mixta-Humo/Tela. 1996
“200 metros. Estilo libre”. 120 x 110 cm. Mixta-Humo/Tela. 1996
 
 
“Sueño”. 60 x 100 cm. Mixta-Humo/Tela. 1996.
“Sueño”. 60 x 100 cm. Mixta-Humo/Tela. 1996.
 
 
“Tormenta horizontal”. 190 x 190 cm. Mixta-Humo/Tela. 1996
“Tormenta horizontal”. 190 x 190 cm. Mixta-Humo/Tela. 1996
 
 
“Asedio”. 115 x 115 cm. Mixta-Humo/Tela. 1996.
“Asedio”. 115 x 115 cm. Mixta-Humo/Tela. 1996.
 
 
“Puente (conmuters)”. 80 x 80 cm. Mixta-Humo/Tela. 1997.
“Puente (conmuters)”. 80 x 80 cm. Mixta-Humo/Tela. 1997.
 
 
unnamed